Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • THL
    Khuyến mãi nhưng cũng lôm côm lắm, số lượng xe quá ít khiến cho việc đặt xe rất khó khăn. Thua xa lúc grab ra mắt ở ĐN.