Trở lên trên
Viết bình luận2 Bình luận
  • dohoi
    Báo chính thống ...Úp úp mở mở, mở mà chẳng thấy cái gì đang úp... thôi thì tự suy diễn hoặc tìm hiểu suy diện của kênh khác zậy
  • doivuithe
    Tiếc là thừa nhận rồi chứ còn gì
    Không thì phải cực lực phản đối phát biểu vô căn cứ gây tổn hại uy tín của VN