Trở lên trên
Viết bình luận4 Bình luận
 • peganodev
  @TanNg dn nhà nước có thể tổ chức dưới hình thức cty nhà nước hoặc cty cổ phần, tnhh mà bác? miễn là góp vốn toàn bộ hoặc là cp chi phối là được gọi dn nn.
 • peganodev
  Cũng đúng, nếu như không phân tích kỹ ra thôi: tỷ lệ cổ phần của nhà nước 32,34%. nước ngoài khoảng 20%. Sở hữu khác 47,58% mà nhà nước cũng có cổ phần trong số các cổ đông này. Như vậy, bản chất tỷ lệ NN vẫn hơn 50%.
  • TanNg
   @peganodev DN Tư nhân hay nhà nước nó là do cách vận hành, quản lý chứ, chế độ kế toán, chế độ hạch toán không hẳn là do vốn sở hữu ai nắm.
  • peganodev
   @TanNg dn nhà nước có thể tổ chức dưới hình thức cty nhà nước hoặc cty cổ phần, tnhh mà bác? miễn là góp vốn toàn bộ hoặc là cp chi phối là được gọi dn nn.
 • Lehoang_0104
  Cty cổ phầm nhà nước có nhiều cổ nhất nên nắm quyền chi phối