Trở lên trên
Viết bình luận2 Bình luận
  • MariaLinhLinh
    So sánh hơi khập khiễng, bên mẽo làm gì có khái niệm sợ lãnh đạo.
    • iloveyouso
      @marialinhlinh tức là các cty nhỏ nín thở, đang sống trong nỗi sợ hãi xem amz nó đang chuẩn bị nhảy vào chỗ nào. Giờ nó có mạng lưới, có nhân sự, có mối liên hệ với các nhà cung cấp hàng.... nó động chỗ nào chết chỗ đấy (có thể không chết dc nhưng doanh thu giảm là điều chắc chắn)