2 Bình luận
  • doivuithe
    toàn củi đã khô hoặc khô một nửa rồi có củi tươi nào đâu
Website liên kết