Trở lên trên
Viết bình luận17 Bình luận
  • TKM
    Phải làm rõ, tại sao lại là 3 tỷ, mà không phải 3 tỷ rưỡi hay 3 tỷ 8? Tại sao lại tròn thế?
  • Sparrow
    Thủ tướng nói vậy thôi chứ ông cũng đóng góp một phần trong con số 3 tỷ đó đấy. Nguyên nhân là gì thì chắc chỉ ông với con trai ông mới biết được