Trở lên trên
Viết bình luận4 Bình luận
 • tuanna0703
  Ông này như cụ Amacong ở Buôn Mê Thuột nhỉ. Cụ Công hình như cũng hơn 80 chục lấy vợ 24-25 mà vợ luôn hài lòng.
 • TinhYeuHetPin
  " thế là mình sướng quá bảo ừ thì cũng được thôi
 • Danang_Hongtuc
  "Còn nước còn tát". Cụ còn sức, còn thèm , còn đáp ứng được cho vạn đời thì mời cụ cứ tự rưng. Còn hơn là thiếu thốn, thèm thuồng rồi lại thả dê khắp nới như cái cụ Khắc Thủy Vũng Tàu thì dở
 • kyle1
  Một ông lão chín mươi tuổi đến gặp bác sĩ và nói :" Thưa bác sĩ, cô vợ mười tám tuổi của tôi sắp sinh con."
  Ông bác sĩ bèn đáp:"Để tôi kể cụ nghe câu chuyện này nhé. Một gã đi săn, đáng lẽ mang súng thì hắn lại vác nhầm theo cái ô. Khi bất thình lình bị gấu vồ, hắn giương ngay ô lên, bắn chết tươi con gấu".
  Ông lão nói:"Làm gì có chuyện.Nhất định phải có ai khác đã bắn con gấu đó rồi".
  Ông bác sĩ nói,"Thì đúng rồi, ý tôi là thế đấy"