Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • Luparadzii
    cài này là quá khứ rồi, thời buổi bây giờ ai làm vậy nữa. Phải in mã QRcode rồi cho khách chuyển bit vào mới là mốt mới bi giờ