Trở lên trên
Viết bình luận17 Bình luận
  • kissme
    @chaududan cứ toẹt ra như bọn tư bản lại hay: tao chức to mày kiss ass tao, tao giàu tao nhiều quyền. Nô mới chả bộc
  • vnn95
    Dân cũng có coi cán bộ ra cái méo gì đâu ?!
    Tiến sĩ San nói hơi to...làm mình cứ tưởng thật!