Trở lên trên
Viết bình luận4 Bình luận
  • ohisee
    Giải quyết mâu thuẫn này khá khó, cứ để các ông kinh doanh bung lụa thì các ông ấy làm láo, còn thanh tra thì lại: thanh cha, thanh mẹ, thanh gì, cứ có phong bì là lại thanh kiu
  • luanth
    đã là quốc gia không chịu phát triển mà