Trở lên trên
Viết bình luận6 Bình luận
  • contranos
    Nhưng ở bển, dùng acc Apple store dky là nước khác, rồi vào app store khác ko phải app store China thì vẫn down VPN về xài bình thường đc nhé. Những ng đã muốn vượt cái tường lửa của tụi Trung Cộng thì họ sẽ vượt thôi.