Trở lên trên
Viết bình luận9 Bình luận
 • hungskate
  E chặn hết. Má nó ngày nghỉ ngủ cũng k yên.
 • NAD
  Ngày nào thằng cskhviettel cũng nhắn ít nhất 1 tin
 • chelx
  Soạn TC gửi 197
 • taymonkhanh
  Vina có vẻ tử tế nhất nhưng tông môn cái bọn sale bán nhà,bán bảo hiểm giờ nhiều thế ???? Vẫn biết là công việc của họ nhưng thực sự nhiều lúc đang bận việc thấy rất phiền...
 • MrGunny
  Em chặn nó và nó éo nhắn khuyến mãi cho, mà rõ là từ chối rồi thế mà thỉnh thoảng nó vẫn cố nhắn cho được 1 tin
 • Don
  Ngày xưa hiếm khi bị tin rác. Giờ thì tin nhắn quảng cáo nhà mạng như quân nguyên, tin nào cũng kèm câu, "muốn từ chối soạn TC gửi 1800xxxx" soạn gửi xong tin trả về "số đt quý khách đã nằm trong danh sách".
  Gọi thẳng tổng đài đòi chặn nó bảo dạ dạ để em làm. Vừa cúp đt thì có tin nhắn....quảng cáo )