Trở lên trên
Viết bình luận5 Bình luận
 • hocvalamtudau
  Vào xem nhà máy
  Sản xuất ô tô
  Ở vùng ngoại ô
  Mới vừa kiến thiết
  Tôi thấy la liệt
  Máy nhỏ, máy to

  Cái quay ro ro
  Cái luôn thụt thụt
  Cái kêu huýt huýt
  Cái thét ào ào
  Rộn ràng, xôn xao
  Nhịp nhàng, răm rắp
  Máy chày nổi dập
  Tất cả chuyển rung
  Lửa cháy bập bùng
  Lập loè ánh chớp
  Mũi khoan vào thép
  Như khoan gỗ non
  Lưỡi cắt vào tôn
  Tưởng như cắt lá

  Nhiều tên nghe lạ
  Tên là "pít tông"
  "Thanh trượt", "xy lanh"
  "Bi ênh", "bánh vít"

  Tôi nhìn mê tít
  Bố đã gọi về
  Tôi cười hề hề:
  - Con xin xem nữa!