Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • jn0503
    Nếu đùng vậy thì nể bọn đông nam á kinh trừ việt nôm ra.....khi mà bọn nó đã vô tới nhà mình, triển khai mọi thứ, moi móc mọi hang cùng ngõ hẻm nhà mình, kiếm tiền trên thị trường mầu mỡ (đc coi là mầu mỡ nhất đông nam á) thì mình vẫn cứ bán lấy bám để thị trường nội k xuất ra nước ngoài dc..trog khi vài năm nữa hàng loạt hiệp định có hiệu lực..Nhìn xa hơn tí nữa thì sẽ có lúc lao động vietnam bít cửa ngay trên đất việt...