4 Bình luận
 • chaududan
  lương Tổng Bí thư 15 triệu/tháng anh còn để trong thẻ chẳng thèm rút
 • Strom
  Cỡ này ở ta đóng vài làn lương luôn. Hé
 • MariaLinhLinh
  Bộ trường này có lỗi nên phải trả lương là đúng. Ở ta làm gì có ai có lỗi, tất cả đều do khách quan.
 • vnn95
  Văn hóa liêm sỉ của mấy ông Nhật này khiếp thật!
Website liên kết