Trở lên trên
Viết bình luận8 Bình luận
  • thinker
    ở VN có cả hàng ngàn giáo viên nước ngoài không rõ lai lịch 
    Trong đó có một người là bạn thân của @kekin. "Jason, my friend!"