Trở lên trên
Viết bình luận16 Bình luận
  • echeveria
    - Snipping Tool
    - Windows + Print Screen (Lưu vào Pictues\Screenshots)
    - PrintScreen + Paint 3D