Trở lên trên
Viết bình luận2 Bình luận
  • kekin
    đọc cái tít giật cả cửa mình cứ tưởng được blow job là sẽ gặp họa
  • hoacaitrenao
    Sách người xưa nói "Yêu ngôn" sẽ dẫn đến mất nước mà giờ thì lờ đờ nào cũng có vài câu cửa miệng như vậy