Trở lên trên
Viết bình luận19 Bình luận
  • minhtoanqtm
    Bọn tư bản đầu tư nguyên vật liệu, thiết kế, sản xuất, vẫn chuyển, bảo hành các loại bán ra giá một đồng, VN ngồ không làm chính sách thu về gấp đôi giá bán của bọn kia. Sau đó lập nhiều trạm thu phí thu lại tiền đường sá. Quá tuyệt