Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • Danang_Hongtuc
    Biết là sai quy định. Nhưng ở góc nhìn khác thì bác hoàn toàn đúng. Không mời chào, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thì họ về tỉnh bác làm chi. Đúng là lâu lâu cũng hiểu các bác cũng có trăm ngàn cái khó. Âu cũng là do cái cơ chế ì ạch mà ra