Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • infousa
    Mình mà có tiền thì mình cũng mua cổ phiếu MS , tương lai của Azure rất sáng sủa.