Trở lên trên
Viết bình luận2 Bình luận
  • hocvalamtudau
    VN đặt mục tiêu cách mạng 4.0 đê
  • msZune
    Trí tuệ nhân tạo của TQ sẽ là robot liếc mắt món đồ của Apple Microsoft là có phương án sản xuất giống hệt, giá 1/3 và chất lượng 1/10