Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • Slawht
    Nếu nhon em sẵn sàng ủng hộ, còn cùi như B1 thì các bác cạch mặt nha, nhắc nhở doanh nghiệp là phải có sản phẩm tốt chứ ko phải nổ cho to vào rồi động viên tinh thần dân tộc là kiếm được tiền mô.