Trở lên trên
Viết bình luận22 Bình luận
  • honglamsg
    Khi có cái trò kêu nhỏ bạn e đi này thì ảnh đại diện này luôn là fake, kiểu tráo hàng. Một checker đã trải nghiệm cho hay
  • huy_dm
    @peganodev trong ty đâu phải ai cũng may mắn lừa dc nhau