2 Bình luận
  • vadaihiep
    1080 mà nhiều đoạn hơi mờ.
  • JuraP
    BBC PE2 có đoạn hay nhất là mấy chú kỳ nhông non chạy từ bãi ra bờ biển. Xem còn hay hơn FF8. Trên youtube lồng nhạc vào xem phê lòi
Website liên kết