3 Bình luận
  • thinhvt
    Bài hay, cơ mà không nói được cái vấn đề cốt lõi, đó chính là tính trì hoãn. Khắc phục được cái đó thì tất cả những vấn đề trên, và những vấn đề khác nữa đều sẽ được giải quyết.
Website liên kết