2 Bình luận
  • Trish_Nguyen
    Đúng rồi bạn, PPH dành cho cả ba loại trĩ, còn HCTP áp dụng phổ biến với trĩ ngoại...
Website liên kết