Trở lên trên
Viết bình luận8 Bình luận
  • vnn95
    Khi tổ quốc lâm nguy, có những người đã anh dũng hy sinh, vì đất nước, vì đồng bào chứ chẳng vì ai khác.