12 Bình luận
  • KaZaT
    Nghe nghe cái cục mứt, suốt ngày cứ spam không có việc gì làm hả, biết đây là đâu không mà dám lộng hành thế? Ở đây dân ngoài đảo còn nhiều hơn dân đất liền nhé.

    Đấy nếu là các thành viên khác trong linkgay thì họ sẽ nói thế nhưng mình thì không. Nhạc rất hay bạn nhé, mình sẽ mở suốt ngày cho con nghe, cảm ơn bạn
Website liên kết