1 Bình luận
  • ntmj27
    Nói chung không nên cãi với những lão ngu

    Title của ông này là Tiến sỹ Lương Y Quốc gia, cái title chưa nghe có ngoài ông này, rồi còn cái title có được sau khóa học 8 tháng ở viện YHDT HCM nữa chứ. Không hiểu ở 1 cơ sở chính quy thì khóa học 8 tháng được cấp bằng gì nhỉ
Website liên kết