9 Bình luận
  • signoreV
    Đề nghị truy tố ngay ông "chọc nhẹ" tội phá hoại tài sản XHCN
Website liên kết