Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • infousa
    Hy vong anh France sẽ có một Napoleon mới, tiền nhiều hơn, tài trợ nhiều hơn cho các nước nói tiếng Pháp....