Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • sauxanhh
    Gojek có founder tâm huyết, làm tới nơi tới chốt. FaceCar thì toàn chiêu trò showbiz, tởm lợm =.="