Trở lên trên
Viết bình luận2 Bình luận
  • WolfR
    Đọc cả bài gốc lẫn bài dịch có thấy xin lỗi éo đâu. Thằng dịch nào nghĩ từ "excuse" là xin lỗi thì nên tắt máy, viết đơn rồi về nhảy cầu đi cho đỡ nhục nhé
  • fil286n
    Nói chung là thằng dịch ngu như bò