Trở lên trên
Viết bình luận4 Bình luận
 • HansNam
  vậy là có kết quả giám định tâm thần bà kia trầm cảm rồi à? Hay là hội lều báo lại chém gió bừa đã? Nhớ hôm đầu bọn kenh14 còn định khai thác theo kiểu có ma nhập hồn. Vờ lờ
 • devil_lived
  Ngoài sự thay đổi về hooc môn. Người trẻ có những vấn đề sau

  Chưa chuẩn bị sẵn tâm lý có con
  Chưa chuẩn bị sẵn kinh tế cho con 

  cái này đúng bác ạ. Tâm lý không vững, kinh tế không ổn định là đau đầu lắm
 • dongtataydoc88
  bởi vì bọn trẻ là bọn : TINH TƯỚNG + ẢO TƯỞNG