Trở lên trên
Viết bình luận16 Bình luận
  • vega1
    Ngày thứ 23 : Vẫn đang cố gắng tìm hiểu bức hình có nghĩa gì
    Ngày thứ 31 : Tôi sắp hết thức ăn và nước, ai đó đọc được cái này làm ơn nói với mẹ tôi là tôi yêu bà.