Trở lên trên
Viết bình luận5 Bình luận
  • VTV
    Hôm nọ thấy bảo tuy làm sân golf nhưng có thể sử dụng vào mục đích quốc phòng ngay khi cần thiết, thế nhưng đã cho thuê là phải cho thuê 50 năm mới bõ
  • VTV
    Hôm nọ thấy bảo tuy làm sân golf nhưng có thể sử dụng vào mục đích quốc phòng ngay khi cần thiết, thế nhưng đã cho thuê là phải cho thuê 50 năm mới bõ
  • anhpt
    Mua THAAD để vào sân golf như Hàn Quốc ấy