18 Bình luận
  • Marissa
    Vừa bình luận bài thức thâu đêm, quay lại trang chủ thì thấy AOE. Chắc lại phải thức vài đêm rồi.
    Có bác nào ở đây làm Seabank ko nhỉ? Có lần chơi với bác Cường CIO, phút 15 có con ngựa tên đi lòng vòng chẳng may bắn dân bác ấy mà bị bác chửi sml - "Đm, tao già rồi, phút 20 mày mới được đánh tao"
Website liên kết