Trở lên trên
Viết bình luận6 Bình luận
  • thinker
    Bác Đam mà bác được cái Sơn Trà thì đã "hợp lòng dân" gấp mấy lần. Nghiên cứu gì cho lâu la cứ dựa vào lòng dân mà bác. Phí vãi!