Trở lên trên
Viết bình luận10 Bình luận
 • JuraP
  Thế nên thuế thu nhập cá nhân cũng phải ngược lại. Ông nào làm ra ít tiền phải đóng % cao. Làm càng nhiều tiền thì % thấp. Để định hướng, nâng tầm, nuôi dưỡng các đối tượng thu nhập cao nhể
 • JuraP
  Thế nên thuế thu nhập cá nhân cũng phải ngược lại. Ông nào làm ra ít tiền phải đóng % cao. Làm càng nhiều tiền thì % thấp. Để định hướng, nâng tầm, nuôi dưỡng các đối tượng thu nhập cao nhể
 • chaududan
  thu thuế doanh nghiệp tư ấy
 • non123
  Dn tư nhân, người dân có được xem là nguồn thu, cần được nuôi dưỡng không. Một ngày hoạt động sống của người dân, phải nộp bao nhiêu thuế phí rồi...
 • stephenviet
  Theo tôi nên thu chặt chém thuế từ doanh nghiệp tư nhân để giết hết các doanh nghiệp này đi thôi
 • dvq
  một trong những câu nói ngu nhất thời đại