Trở lên trên
Viết bình luận15 Bình luận
  • paduc83
    Dùng khó chịu bỏ xừ
  • pupeo
    Mình thấy phần tìm kiếm của Fb như cái lồng ấy, có những người cần tìm điền chính xác từng ký tự nhưng không bao giờ tìm thấy luôn.
  • NAD
    Chẳng biết thắt cổ ngta hay bóp cổ mình, khó chịu vl