Trở lên trên
Viết bình luận16 Bình luận
  • KiepNgheo0603tb
    Đã bảo là tất cả đều đúng quy trình rồi,"cán bộ sai thì xin lỗi dân là xong".Đề nghị bác chủ thớt nên gửi những link về gái mú xôi thịt ấy,còn những link thế này toàn chúng ta chửi rồi chúng ta nghe.