Trở lên trên
Viết bình luận6 Bình luận
  • thinker
    TQ nó cũng cử kiểu đó, bạn thân mến thân, mặc và làm phải ton sur ton. Nếu cử bộ trưởng Quốc phòng giống Mỹ thế ra ko coi tình anh e láng riềng ra rì à