Trở lên trên
Viết bình luận4 Bình luận
 • ohisee
  Nếu có thỏa thuận cũng chỉ giúp thọ lâu hơn tí. Khó nhất là tìm đúng người. Chắc ý nghĩa bài này là cách tồn tại cho đến khi tìm được người
  • thinker
   @ohisee tìm đúng vợ cũng khó, nhưng mà quan trọng để duy trì nòi giống, nên tạo hóa sinh ra tình dục, loài người có trí tuệ upgrade lên "smart tình dục", thường gọi là tình yêu.

   Tìm co-founder chả ảnh hưởng gì duy trì nòi giống, tạo hóa ngoảnh mặt, loài người dò dẫm đi trong lầm than.
  • ohisee
   @thinker đã có sờ mát tình dục rồi mà cũng không nhiều đôi hạnh phúc, 3 đôi thì một đôi sớm hoặc muộn chia tay, hai đôi còn thì cố sống tìm cách hợp nhau hơn
 • vuondothichamvn
  chỉ mong được tới khi nó đánh mình SML là vui rồi. Ảo tưởng SM quá