Trở lên trên
Viết bình luận3 Bình luận
  • honglamsg
    Mỹ có thể thuê nhà tù ở VN với chi phí 1 nửa, nhà tù ở VN có thể mở lớp dạy Tiếng Anh cho tù nhân người Việt với giáo viên người Mỹ. Quá tuyệt.