Trở lên trên
Viết bình luận17 Bình luận
  • ZannisQ
    Như này mới biết vụ Yên Bái làm các anh sợ đ** cả quần rồi.
  • tantam
    Đề nghị luôn cho sang mẽo ở, chỉ đạo từ xa là được!
  • sosk
    Thực ra người nổ súng là người được phép sử dụng súng. Thêm cảnh vệ, có chắc là lúc nào cảnh vệ cũng kè kè bên người? Hay là lúc cảnh vệ húng lên nó lại cho vài viên kẹo đồng?