Trở lên trên
Viết bình luận33 Bình luận
  • NamVTT
    Giờ apple giống kiểu chỉ ngồi rình xem thằng nào có cái gì hay là bắt chước, mà có mỗi chuyện copy thôi mà cũng chậm chạp rề rề, để các ifan cứ thấy bọn khác có cái hay cũng lao vào chửi vô dụng, 1 thời gian sau apple copy lại chính cái đó, đám ifan lại thành nói hớ, tự vả miệng
  • thequietvnese
    may quá có nút bật tắt 3g rồi
  • Nova
    Cái hấp dãn nhất chính là nút bật tắt 3G của iPhone. Hàng chục năm mong ngóng cuối cùng đã có. Hjhj