Trở lên trên
Viết bình luận5 Bình luận
  • chaududan
    quan trọng là lỗ do đâu, lỗ do chi phí mở rộng thì sớm muộn cũng thu hồi được vốn
  • non123
    Cái đó là chỗ đó, chẳng hạn chi phí nghiên cứu, nhà xưởng thiếp bị để chuẩn bị làm ra sp. Có tính vô năm tài chính này luôn, hay phân bổ dần từng time
  • SadioMane
    khi lỗ là một điều bình thường với nhà đầu tư thì rất nguy hiểm . Kỳ vọng quá lớn là sập chứng khoán như chơi... mình dự đoán phong trào startup trên thế giới đang khởi động một cuộc khủng hoảng kinh tế mới trong 10 năm nữa