Trở lên trên
Viết bình luận5 Bình luận
  • toplinkhay
    thấy dạo gần đây, các việc như đang được bơm dư luận lên và sau đó sẽ có tay to đứng ra phân xử theo ý của dư luận.