Trở lên trên
Viết bình luận27 Bình luận
  • Scouter
    @hoangchanh trong thực tế cuộc sống nó vậy, đôi khi 1 thằng rất bình thường lại leo được cao, đơn giản vì nó ít được chú ý